БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ӨЛЗИЙТ СУМ
ЗАРЛАЛ
Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
ЗДТГ-ийн даргын тушаал
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Салбар хоорондын зөвлөл байгуулах тухай 187 2014-03-31
Хөрөнгө гаргах тухай 192 2014-03-31
Төсөл сонгон шалгаруулах тухай 196 2014-04-01
Буцалтгүй тусламж олгох тухай 199 2014-04-01
Тушаалын хэрэгжилтийг хангах тухай 209 2014-04-03
Хөрөнгө зарцуулах тухай 214 2014-04-04
Хөрөнгө зарцуулах тухай 215 2014-04-04
Тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 216 2014-04-04
Хөрөнгө гаргах тухай 226 2014-04-08
Хөрөнгө зарцуулах тухай 228 2014-04-08
Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай 230 2014-04-08
Салбар хорооны бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 233 2014-04-08
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 304 2014-05-08
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 307 2014-05-09
Эрдмийн баяр тэмдэглэх тухай 317 2014-05-14
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 292 0000-00-00
Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 0 2016-02-22
Улаан бурхан, салхин цэцэг өвчний тархалтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 0 2016-03-02
Өвөлжөө хаваржааны газар эзэмшүүлэх тухай 0 2016-03-02
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 0 2016-03-02
"Өлзийт шинэ зууны илгээлтийн эзэд-2016" аян хэрэгжүүлэх тухай 0 2016-03-07
Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 0 2016-03-21
Гэрээ байгуулах эрх шилжүүлэх тухай 0 2016-03-21
Ц.Оюунд урамшуулал олгох тухай 0 2016-03-27
Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 0 2016-03-27
ц.Оюун, Ө.Хашбилэг нарт улирлын ажлын үр дүнгээр мөнгөн урамшуулал олгох тухай 0 2016-03-28
М.Гэндэндоржийн нэрийг өөрчлөх тухай 0 2016-03-29
Улирлын ажлын үр дүнгээр мөнгөн урамшуулал олгох тухай 0 2016-03-29
Б.Баттулгад улирлын ажлын үр дүнгээр мөнгөн урамшуулал олгох тухай 0 2016-04-01
Б.Баттулгад улирлын ажлын үр дүнгээр мөнгөн урамшуулал олгох тухай 0 2016-04-01
Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 0 2016-04-01
Тусламж үзүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 0 2016-04-01
Аж ахуй нэгж байгууллагын тооллогын ажлын хэсэг байгуулах тухай 0 2016-04-06
Байгаль хамгаалах сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай 0 2016-04-07
Байгаль хамгаалах сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай 0 2016-04-12
Эзэмшил газрын зориулалтыг өөрчлөх тухай 0 2016-04-22
Татвар төлөгчдийн өдөр зохион байгуулах тухай 0 2016-04-22
"Хурган чих" ХХК-д газар эзэмшүүлэх тухай 0 2016-04-22
Ч.Сэвжээ, С.Ганбаатар нарт зээл олгох тухай 0 2016-04-26
Халаалт дулаан, цэвэр усны шугам тавих ажлыг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай 0 2016-04-27
Х.Ирмүүнболорын өөрийн нэрийг өөрчлөх тухай 0 2016-05-02
Байгаль хамгаалах сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай 0 2016-05-03
Автомашин худалдан авах үнэлгээний хороо байгуулах тухай 0 2016-05-04
Улаан бурхан-Улаануудын эсрэг нэмэлт дархлаажуулалт хийх тухай 0 2016-05-10
Хүүхэд хамгааллын сарын аян зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 0 2016-05-10
Тусламж үзүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 0 2016-05-12
Тариалангийн газар хамгаалах тухай 0 2016-05-25
Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 0 2016-05-25
Ч.Мөнхбаатарт тариалангийн газар давуу эрхээр эзэмшүүлэх тухай 0 2016-05-25
Эзэмшил газрын хэмжээг залруулах тухай 0 2016-05-25
Өргөмжлөлт ээжүүдийн хүндэтгэлийн арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай 0 2016-05-31
Хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай 0 2016-05-31
Өвөлжөө хаваржааны газар эзэмшүүлэх тухай 0 2016-05-31
М.Батаад арга хэмжээ ногдуулах тухай 0 2016-02-19
Ц.Оюунг ажил хавсран томилох тухай 0 2016-03-02