БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ӨЛЗИЙТ СУМ
ЗАРЛАЛ
Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
Санхүүгийн алба
 • 2018 оны 4 сарын мал хорогдлын мэдээ

  ...
  2018-05-05 18:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • 2018 оны 4 сарын мал төлөлт, төл бойжилтын мэдээ

  ...
  2018-05-05 16:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • Сумын 2017 оны шатар баланс

  ...
  2018-04-15 16:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • 2017 оны жилийн эцсийн мал тооллогын дүн

  ...
  2018-04-10 11:00:00 Дэлгэрэнгүй...
 • 2015 ОНЫ ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭ

  Төсвийн байгууллагууд тусгай зориулалтын шилжүүлгээр 1,2 тэрбум, орон нутгийн санхүүгийн дэмжлэгээр 315,7 сая, орон нутгийн орлогоос 64,9 сая төгрөгийн санхүүжилтийг авч үйл ажиллагаа явуулсан байна.

  Орон нутгийн орлого

  2015 онд орон нутгаас оруулах орлогын дүн 52,2 сая төгрөг орохоос 191,8 сая төгрөг орж 139,6 сая төгрөгөөр давж биелэсэн байна. Үүнээс байгаль хамгаалах санд 70,4 сая төгрөг, орон нутгийн төсөвийг 11 сая төгрөгөөр тодотгон, 5...

  2016-05-23 14:14:47 Дэлгэрэнгүй...
 • Танилцуулга

  Нягтлан бодогч: Чойбалсан овогтой Сүрэнлхам

  Мэргэжил:  Нягтлан бодогч

  Боловсрол: Бакалавр

  Зэрэг дэв: ТҮ-8

  Гар утас:  94446424, 88042730  өрөөний утас: 70446704

  Өрөөний дугаар: 9

  Чиг үүрэг : Нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн хууль болон бусад хууль,  тогтоомжийг   үндэслэж төсөвт албан байгууллагын  няглан бодох бүртгэлийг хөтөлж, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын төсвийн төлөвлөлт хийх  т...

  2016-05-16 10:40:57 Дэлгэрэнгүй...
 • Танилцуулга

  Нягтлан бодогч:  Адъяабат овогтой Ариунболд

  Мэргэжил:  Нягтлан бодогч

  Боловсрол: Бакалавр

  Зэрэг дэв: ТҮ-7  

  Гар утас:  88805132, өрөөний утас:  70446704

  Өрөөний дугаар: 9

  Чиг үүрэг:  Нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн хууль болон бусад хууль,  тогтоомжийг   үндэслэж төсөвт албан байгууллагын  няглан бодох бүртгэлийг хөтөлж, орон нутгийн төсвийн төлөвлөлт, хув...

  2016-05-16 10:36:22 Дэлгэрэнгүй...
 • Танилцуулга

  Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн Ганчулуун овогтой Ганчимэг

  Мэргэжил:  Нягтлан бодогч

  Боловсрол: Бизнесийн удирдлагын Бакалавр

  Зэрэг дэв:  ТЗ

  Гар утас:  99440619,89375040  өрөөний утас:  70446704

  Өрөөний дугаар: 09

  Чиг үүрэг: Төсвийн хөрөнгө үр ашгийг дээшүүлж, төсвийн байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд урсгал хяналт тавьж, төсөвт байгууллагуудын төрийн сангийн төлбөр тооцоог хариуцаж, сумын статистикийн үй...

  2016-05-16 10:32:13 Дэлгэрэнгүй...
 • САНХҮҮ АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

  Санхүүгийн албаны дарга Дашхүү овогтой Сайханцэцэг

  Мэргэжил: Нягтлан бодогч

  Боловсрол: Бакалавр

  Зэрэг дэв: ТЗ-5, Дэс түшмэл

  Гар утас: 95279995, өрөөний утас : 70446704

  Өрөөний дугаар 09

  Чиг үүрэг: Санхүүгийн албыг өдөр тутамд мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, төсвийн төлөвлөлт, хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлж,  төсвийн байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаа, орон нутгийн орлогын биелэлтэнд  хяналт тавьж ...

  2016-05-16 10:11:19 Дэлгэрэнгүй...
 • Танилцуулга

  Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн алба нь 2015 оны 01 сарын 01 ний өдөр 4  орон тоотой байгуулагдсан.

  ...
  2016-05-04 09:24:17 Дэлгэрэнгүй...