БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ӨЛЗИЙТ СУМ
ЗАРЛАЛ
Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
Цагдаагийн хэсэг
  • ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СТАНД
    Нэг. Нийтлэг үндэслэл

    1.1. Цагдаагийн байгууллага, ажилтан, албан хаагчдаас Монгол Улсын хууль тогтоомж, төрийн албаны зарчим, ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биелүүлж, ажлын байранд ажил хэрэгч уур амьсгалыг бүрдүүлэх, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, цагдаагийн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад энэхүү үйлчилгээний стандартын зорилго оршино.

    1.2. Энэхүү стандартыг иргэд, байгууллагаас мэдээлэл хүлээн авах, өргөдөл, гомдол, мэдээллийг шалгаж шийдвэрл...

    2016-05-24 15:10:44 Дэлгэрэнгүй...