БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ӨЛЗИЙТ СУМ
ЗАРЛАЛ
Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
ГХБХБХ Мэргэжилтэн
 • ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

    ГХГЗЗГ-ын даргын 2008 оны 83  дугаар тушаалын хавсралт

   

  ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ЖУРАМ

   

  Нэг. Нийтлэг үндэслэл

  1.1.    Энэхүү журам нь иргэн, хуулийн этгээдийн газар эзэмших, ашиглахыг хүссэн өргөдөл /цаашид “өргөдөл” гэх/-ийг хүлээн авах, бүртгэх, нягтлан хянах, газар эзэмшүүлэх,...

  2016-05-23 15:59:49 Дэлгэрэнгүй...
 • Танилцуулга

  Газрын даамал   Пүрэвсүрэн  овогтой  Нансалмаа

  Мэргэжил:   Газар зохион байгуулагч инженер

  Боловсрол:   Дээд

  Зэрэг дэв: ТЗ-3

  Гар утас: 95442245

  Чиг үүрэг: Газрын удирдлагыг  орон нутагт хэрэгжүүлж ажлын байранд холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, Засаг даргыг мэргэшлийн зөвлөгөөгөөр хангах, байгууллагын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

  ...
  2016-05-16 11:36:00 Дэлгэрэнгүй...