БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ӨЛЗИЙТ СУМ
ЗАРЛАЛ
Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
ЗДТГазар-ын мэдээ мэдээлэл
 • Сумын Засаг даргын 01 албан даалгавар
  2016-08-01 10:57:08 Дэлгэрэнгүй...
 • Шинэ мэдээ

         

           

  Монгол Улсын Засгийн газар, аймгийн Засаг даргын тамгын газраас  2012-2016 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг, Баянхонгор аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга О.Тойвгоо  сумын иргэд, төрийн албан хаагчдад мэдээлэв. Мэдээллийн арга хэмжээнд сумын төвийн 100 иргэд, албан хаагчид оролцлоо.

  <...
  2016-06-03 16:30:42 Дэлгэрэнгүй...
 • Уст цэгийг нэмэгдүүлнэ

  Худаг гаргах замаар  усны хангамжийг нэмэгдүүлнэ

  Өлзийт сумд өвлийн цагт бэлчээрийн усан хангамж хангалттай бус байдаг.

  Энэ онд ОНХС болон бусад эх үүсвэрт худаг гаргах төсөв тусгагдаагүй. Иймд сумаас нөөц боломжийг  судлан орон нутгийн орлогыг бүрдүүлэх замаар хөрөнгө зардал гаргаж 2-оос доошгүй уст цэг нэмж гаргах шаардлгатай болсон байна

  ...
  2016-05-25 12:43:36 Дэлгэрэнгүй...
 • 100 хүүхдийн цэцэрлэг барина

  Шинэ цэцэрлэг барина

  Өлзийт сумын төвд 100 хүүхдийн шинэ цэцэрлэг барихаар зураг төсвийн ажилд ОНХС-аас 10,0 сая төгрөг гаргаж хийлгэлээ

  .

  Цэцэрлэгийн барилга барихтай холбогдон халаалтын шугам тавих шаардлага гарсан тул энэ чиглэлд шугам татахад 60,0 сая төгрөг хэрэгтэй болсныг орон нутгийн орлогоор бүрдүүлэх боломжийг судалж байна

  ...
  2016-05-25 12:19:09 Дэлгэрэнгүй...
 • Бүтээн байгуулалтын ажил

  Сумд хийж хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын ажлууд

  Сумын хөгжлийн хэтийн төлөвлөгөөний дагуу 2016 онд хийж хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг ажлын жагсаалтыг гаргав

  Замын ажил

  Төв засмал замаас сумын төв дундуур Тамгын газрын хашаа хүртэл 300 гаруй метр газарт засмал зам тавьж, ОНХС-ын хөрөнгөөр 50,0 сая, орон нутгийн орлогоос  50 гаруй сая төгрөг төвлөрүүлэн зарцуулахаар тендер зарлаж. 3 аж ахуйн нэгж орсноос аймгийн Баянтээх ХХК тендерт шалгара...

  2016-05-25 12:14:40 Дэлгэрэнгүй...
 • Цахим хаяг

   Баянхонгор аймгийн Өлзийт сум

  Одоо манай сум Засаг захиргааны нэгж 6 багтай, 1065 өрх, 3621 хүн амтай, 265224 толгой малтай, тал хангай хосолсон өргөн уудам нутагтай, дуу найрагт мөнхөрсөн Өвгөнбулаг, Бийрийн цэнхэр нуур, дурсамж домогт тодорсон Баянын хадны үзэсгэлэнт газрууд, бүхний хүслийг биелүүлэгч “Ээжийн цагаан хөшөө”, бүтэн зуунуудыг элээсэн Ламын гэгээнтнүүдийн түүх дурсгалыг өвлөн хадгалж ирсэн, эрт галавын нандин өвийн үлдэцтэй, эрдэмтэ...

  2016-05-24 20:23:18 Дэлгэрэнгүй...
 • Малчдаа тусламжид хамрууллаа

           Малчдаа тусламжид хамрууллаа

  НҮБ-ын Монгол дахь төрөлжсөн байгууллагаас зохион байгуулж байгаа тусламжид 100-аас доош мал тоолуулсан 161 малчин өрхийг хамруулан хүнсний багц, мал эмнэлгийн багц, өвс, тэжээлийн тусламжийг олгосон байна.

  ...
  2016-05-23 17:09:43 Дэлгэрэнгүй...
 • Аж ахуйн нэгжийн тооллого

  Аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын тооллогыг амжилттай зохион байгууллаа.

  Аж ахуй нэгж, байгууллагын улсын тооллогыг 2016.04.06-2016.04.21-ний хооронд сумын хэмжээнд зохион байгууллаа. Энэ тооллогод 25 аж ахуйн нэгж хамрагдахаас төсвийн 6 байгууллага, 14 хоршоо, 5 компани, салбар нэгж 3 хамрагдаж 1 аж ахуйн нэгж татан буугдсанаар 96 хувийн гүйцэтгэлтэйгээр ажлыг дуусган дүнгийн хурлаа хийж аймагт тайлагналаа.

   

  ...
  2016-05-23 16:48:07 Дэлгэрэнгүй...
 • Хүүхдийн чуулган зохион байгуулагдлаа

  Хүүхдийн эрх, хамгааллын  талаарх тэдний өмнө тулгамдаж буй асуудлыг хүүхдийн оролцоотойгоор илрүүлж, шийдвэр гаргах түвшний хүмүүс болон эцэг эхчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлж хүүхдүүдийн дуу хоолойг хүргэх,  хүүхдийг аливаа асуудалд бүтээлчээр хандах, хүүхдийн оролцооны клубүүдийн үйл ажиллагааг сайжруулах хүүхдүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, шийдвэрлэх арга замын талаар нэгдсэн ойлголт хандлагыг ол...

  2016-05-23 16:38:18 Дэлгэрэнгүй...
 • Хууль эрх зүй

  ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ

  Бууны албан татварын шинэчилсэн хуулиас

  1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

  Энэ хуулийн зорилт нь иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын эзэмшиж байгаа буунд албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг улсын төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

  2 дугаар зүйл. Бууны албан татвар төлөгч

  1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу буу эзэмшиж...

  2016-05-23 14:49:28 Дэлгэрэнгүй...
 • Сургалт мэдээлэл

   

  Сумын Засаг даргын Тамгын газраас сумын цахим хуудсаараа дамжуулан сургалт

  мэдээллийн цуврал хичээл явуулж байхаар бэлтгэж байна.

  Өнөөдрийн дугаарт Газрын тухай хууль, Хүмүүсийн харилцаа хандлагын талаао анхны хичээлээс орууллаа

  Хичээл 1 : Газрын тухай хуулиас

  “Газрын тухай хууль”-аас газар эзэмших гэр...

  2016-05-23 14:44:22 Дэлгэрэнгүй...
 • 2016 онд хийх онцлох ажлууд

  2016 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ОНЦЛОГ АЖЛУУД

   

  - Ахуй үйлчилгээний цех байгуулна

  - Улиралд 1-с доошгүй удаа сумын төвд үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж, жижиг үйлдвэр эрхлэгчид болон малчдын бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжиж улмаар  нэрийн дэлгүүр бий болгох ажлыг эхлүүлнэ

  - 20-35 насны&...

  2016-05-23 14:10:11 Дэлгэрэнгүй...
 • 4-р сарын ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

                ӨЛЗИЙТ СУМЫН  2016 ОНЫ  4  ДҮГЭЭР САРЫН

                          ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

  2016 оны 04 дугаар сарын 25         &n...

  2016-05-23 13:30:31 Дэлгэрэнгүй...
 • 5-р сарын ажлын төлөвлөгөө

   

   

  ӨЛЗИЙТ СУМЫН  2016 ОНЫ   5 ДУГААР САРЫН

  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  2016 оны 04 дугаар сарын 25

                        ...

  2016-05-23 13:24:29 Дэлгэрэнгүй...
 • Хуулиа дээдэлье

       “Хуулиа дээдэлье” аяны хүрээнд

  Хууль зүйн хэлтсээс жил бүр уламжлан зохион байгуулдаг “Хуулиа дээдэлье” аяны хүрээнд Төрийн албан хаагчдад авлигын эсрэг болон шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийг сурталчлах, таниулах, тэдний хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг сумдын Засаг даргын тамгын газрын дарга, ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга, байгууллагын дарга, агентлагуудын ХАСХОМ б...

  2016-05-23 12:10:31 Дэлгэрэнгүй...
 • Нийгэм, эдийн засгийн судалгаа

   

             
     

  Өлзийт сумын нийгмийн үзүүлэлтийн судалгаа

  ...

  2016-05-23 11:08:58 Дэлгэрэнгүй...
 • БАЯЛАГ БҮТЭЭГЧДИЙГ ДЭМЖИХ ХОЛБООНЫ ХУРАЛ БОЛОВ

  2016 оны

  ...
  2016-05-19 14:20:18 Дэлгэрэнгүй...
 • 2015 ОНЫ МАЛ ТООЛЛОГЫН ДҮН

  Мал тооллогын дүн 

  ...
  2016-04-29 14:27:56 Дэлгэрэнгүй...
 • СУМ СУРТАЛЧИЛАХ ӨДӨРЛӨГ

  Баянхонгор аймгийн ахмадын өргөөнд сум сурталчилах өдөрлөгийг 2016 оны 03 сарын 27-ны өдөр зохион байгуулллаа. Өдөрлөгт Өлзийт сумын уугуул ахмад настангууд оролцлоо.

  ...
  2016-03-28 10:39:57 Дэлгэрэнгүй...
 • ШИНЭ ЗУУНЫ ИЛГЭЭЛТИЙН ЭЗЭД-2016

  Шинэ зууны илгээлтийн эзэн аянд сумаас 12 ажилгүй иргэн, 8 төрийн албан хаагч нийт 20 иргэн хамрагдлаа. Шинэ зууны илгээлтийн эзэн аяны нээлт 3  сарын 19-нд аймагт болж УИХ-ын дарга, УИХ-ын гишүүд оролцлоо. Мал төллөж эхлэж буй энэ үед олон малтай болон хүн бүл цөөн айл өрхүүдэд илгээлтийн эзэд маань 14 хоног туслах учиртай. Ажилгүй иргэдэд хөдөлмөрийн хэлтсээс 160 мянган төгрөгийн урамшуулал олгох ба туслах малчин авсан малчид 110 мянган төгрөг олгох юм.

  2016-03-22 10:30:54 Дэлгэрэнгүй...

 • Нутгийн зөвлөлийн золголт

  Улаанбаатар хотод амьдран суугаа Өлзийт нутгийнхны золголт өргөн дэлгэр сайхан боллоо. Золголтын үйл ажиллагааг ИТХ-ын дарга Б.Өлзийбаатар, нутгийн зөвлөлийн дарга Д.Онолбаатар нар нээж, Доржийн чангийн хурлын лам Ц.Дашдэмбэрэл нутгийн олны буян заяа, хийморь лундааг даатгаж ном айлдсанаар эхэллээ. Золголтод н...

  2016-03-10 11:52:22 Дэлгэрэнгүй...
 • Үний санал авах урилга

  ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

   2016 оны 02 сарын 22                                               

              <...

  2016-03-01 13:04:32 Дэлгэрэнгүй...
 • МАА-Н САЛБАРЫН ХОНИН ЖИЛИЙН ШИЛДГҮҮД ТОДОРЛОО

  3-р багийн малчин Гомбын Батжаргал, 4-р багийн малчин Цэрэнгийн Гэрэл нар аймгийн “Сайн малчин”-аар, 2-р багийн малчин Пүрэвийн Лхагваа аймгийн “Шинэ хот айл”-аар тус тус шалгарлаа.  Сумын Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар  2-р багийн малчин Ж.Туваан,  3-р багийн малчин Ү.Батцэрэн, 4-р багийн малчин С.Ганболд, С.Энхбат 5-р багийн малчин Б.Эрдэнэ-Очир, Ц.Гомбо нарыг сумын “Сайн малчин”-аар, 5-р багийн малчин Г.Түвдэндоржийг  сумын “Т...

  2016-02-19 09:56:10 Дэлгэрэнгүй...
 • Малчдын зөвлөлгөөн

  Өрх гэр, сум орны хөгжилд бидний оролцоо” сэдэвт малчдын зөвлөлгөөн 2016 оны 02 сарын 03-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.

  Зөвлөлгөөнийг нээж ИТХ-ийн дарга Б.Өлзийбаатар, Засаг дарга Д. Цэдэнсодном нар үг хэлж аймгийн ХЭАХН-ийн дарга Рэнбуу, ДЗОУ-ын байгууллагаас ааруул төсөл, МЭҮТ-ийн дарга О.Энхболд ХАА-н мэдээлэл, аймгийн ХХАА-н газрын мэргэжилтэнгүүд мэдээлэлүүд хийлээ. Зөвлөлгөөнд нийт мал аж ахуй 5 багийн 100 малчин оролцож мал аж ахуйн тала...

  2016-02-17 10:28:43 Дэлгэрэнгүй...