БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ӨЛЗИЙТ СУМ
ЗАРЛАЛ
Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
Ирээдүй цэцэрлэг
  • Танилцуулга

    Өлзийт сумын “Ирээдүй” цэцэрлэгийн туршлага болохуйц ажил, амжилтын мэдээлэл

    Хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийг дэмжсэн сургах 18 тоглоомын аргачлал боловсруулан хүүхдийн эзэмших чадварыг түвшингүүдэд хувааж 40 ширхэг ном эхийг нь бэлтгэн хэвлүүлэн үйл ажиллагаанд хэрэглэж хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлж байна.

    2016-03-10 13:46:50 Дэлгэрэнгүй...